FANDOM


巨星 編輯

IconSTA.png 15 IconCoin.png 30
IconBattle.png 9 IconPlayerEXP.png 900 IconBattle.png 11

獲得星靈或素材

No.169 火元素(小)No.170 星鑽靈No.171 木元素(小)No.172 雷元素(小)No.343 牛郎牛郎碎片靈玉001.png
敵人 HP 攻擊 防禦 爆發 爆擊率 冷卻 備註
344.png 220000 510 0 510 1
343.png 110000 610 0 610 2
95.png 59000 340 0 340 1
103.png 58000 670 0 670 2
74.png 61000 1060 0 1060 3
310.png 65000 750 0 750 2
73.png 23000 140 0 140 1
58.png 22000 380 0 380 3
121.png 22000 250 0 250 2
11.png 22000 510 0 510 4
120.png 24000 280 0 280 2
152.png 24000 140 0 140 1
283.png 22000 520 0 520 4
128.png 23000 270 0 270 2
89.png 22000 380 0 380 3
72.png 22000 130 0 130 1
146.png 23000 270 0 270 2

您使用了廣告過濾軟體!


Wikia通過廣告運營為使用者提供免費的服務。我們對通過嵌入廣告過濾軟體訪問網站的使用者進行調整。

如果您使用了廣告過濾軟體,將無法使用我們的服務。請您移除廣告過濾軟體,以確保頁面正常載入。

查看其他FANDOM

隨機Wiki